: โครงการที่ 3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 : หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
 : การออกแบบผลิตภัณฑ์
 : ปี 2561
     

 
1.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอ2.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน3.ข้อมูลอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลประเภทของผลิตภัณฑ์ชื่อวิสาหกิจชุมชนจำนวนสมาชิกในวิสาหกิจกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาการแต่งกายอาหารและการบริโภคความเชื่อ (ประเพณี/พิธีกรรม)ลักษณะที่อยู่อาศัย
 กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ  ไททรงดำ เครื่องแต่งกายและตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกายและตกแต่งบ้าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ตำบลบ้านดอน 54 คน ไททรงดำ ภาษาไทดำ หรือภาษาลาวโซ่งพยัญชนะ 32 ตัว สระ 14 ตัว เสื้อผ้าสีดำเป็นสีพื้นและผ้าลายแตงโม ย้อมสีดำด้วยน้ำต้มเปลือกต้นประดู่ แล้วนำมาทอเป็นลายแตงโม ผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้น ปลายแคบเรียวยาวปิดเข่าคล้ายกางเกงคนจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงพื้นดำ มีผ้าลายแตงโมเย็บติดเป็นตีนซิ่น  คล้ายอาหารอีสานผสมผสานกับภาคกลาง เช่น แกงคั่วหน่อไม้ หรือแกงหน่อส้ม แกงผำ (สาหร่ายที่หาได้ในพื้นที่) น้ำพริกมะแข่น ผักต้ม/ผักสด  1.ประเพณีสร้างแฮ้ว หรือ “เฮ็ดแฮ้ว ” 2.ประเพณีปาดตง 3.ประเพณีแปงขวัญ 4.ประเพณีกินดอง  เฮือนกระดองเต่า