หน้าหลัก  
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
ท่านที่ต้องการเข้าใช้ระบบกรุณา ขอรหัสผ่านมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ที่ rdibsruinfo@gmail.com ทั้งนี้หากท่านยังไม่เคยใช้งานระบบ BRMS กรุณา แจ้งชื่อ นามสกุล สังกัด /หน่วยงาน เบอร์โทร อีเมลล์ และ เลขที่บัตรประชาชน ประกอบการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่


นักวิจัยโปรดเตรียมข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างกรอกรายละเอียดก่อนระบบจะหมดเวลาใน 20 นาที

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบจัดการบทความ

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย

นักวิจัย ที่ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ BRMS กรุณาส่งบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมสำเนาโครงร่างการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ
* กรณี พบปัญหาให้การเข้าระบบกรุณาติดต่อ rdibsruinfo@gmail.com

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับนักวิจัย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความ Word

ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนผลงานสร้างสรรค์ Word

ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าตอบแทนบทความนักศึกษา Word

ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอค่าลงทะเบียน (ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ) Word