สืบค้นผลงานวิชาการ  
ปีงบประมาณ : ปีที่ตีพิมพ์ :
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย) :
ชื่อผลงานวิชาการ(อังกฤษ) :
ชื่อผู้จัดทำ :    
คณะ/หน่วยงาน : สาขาวิชา :
   
ชื่อบทความ(ไทย)ชื่อบทความ(อังกฤษ)ปีงบประมาณปีที่ตีพิมพ์ผู้จัดทำสาขา
"Self portrait - David Skull"รอแนบไฟล์25612561สุริวัลย์ สุธรรมสาขาวิชาศิลปศึกษา
"นกขมิ้น" สำหรับวงฟลูตควินเตด“The Oriole Bird” for Flute Quintet25612561เอกชัย พุหิรัญหลักสูตรดนตรีตะวันตก
“Mahaburutratanodom” the Symphonic Poem of SomdetChaopraya’s Honor425582558เอกชัย พุหิรัญหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
“ช้าง ม้า” 25592559พนัส ต้องการพานิชภาควิชาพื้นฐานดนตรี
“ชีวิตอัศจรรย์ของเบนจามิน บัตตัน” บทเรียนจากความเจ็บป่วยสู่ความตาย โรควัยชราในเด็กและโรคฟาร์ซินโดรม กับหลักการมรณานุสติ (การระลึกถึงความตาย)The Film “The Curious Case of Benjamin Button” Lessons from Illness to Death the Progeria and Fahr Syndrome with the Principles Meditation on Death (Morananusati)25632563พัชนี แสนไชยสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
“โมเดลผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จด้านนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”Successful Entrepreneur Model of the Innovative of Processed Agricultural Products (PAPs)25622562ชัยวิชญ์ ม่วงหมีการประกอบการธุรกิจ
70 ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา: กับ 50 ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรมสงครามว่าด้วยผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย70th Anniversary of Greater East Asia War: and the 50 years of Silence of the War Crime dealing with Dutch Comfort women in Indonesia)25612561ตุลย์ จิรโชคโสภณสาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี)
A case study of a teaching and learning sequence for Newton''s third law of motion designed by a pre-service teacherA case study of a teaching and learning sequence for Newton's third law of motion designed by a pre-service teacher25632562ธนิดา สุจริตธรรมสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
A case study of a teaching and learning sequence for Newton's third law of motion designed by a pre-service teacherA case study of a teaching and learning sequence for Newton's third law of motion designed by a pre-service teacher25622562ธนิดา สุจริตธรรมสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
A causal model of factors affecting azimuth and altitude learning by smart phone in astronomyA causal model of factors affecting azimuth and altitude learning by smart phone in astronomy25622562จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12345678910...