Skip Navigation Links
 
ข้อมูลของท่านถูกลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาเลือก "ลืมรหัสผ่าน" (ที่หน้าหลัก)
1. กรณีเคยเข้าใช้งานแล้ว กรุณาเลือก "ลืมรหัสผ่าน" (ที่หน้าหลัก) เพื่อระบบจะทำการส่งรหัสไปที่อีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
2.กรณีอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน email : rdibsruinfo@gmail.com เพื่อขอรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ พร้อมกรอกอีเมล์และข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้อง ทั้งนี้กรุณาระบุข้อมูลดังนี้
   1. รหัสบัตรประชาชน
   2.ชื่อ-สกุล
   3.อีเมล์
   4.สังกัดสาขาและคณะ
   5.สถานะภาพ เป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการลงทะเบียน ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล